Ace Cook Head Office
Ace Cook Head Office
Ace Cook Head Office
Ace Cook Head Office
Ace Cook Head Office
Ace Cook Head Office

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Thiết Kế Thi Công Văn Phòng
Office Design & Build

Văn Phòng AceCook Office

Dự án Thi Công Hoàn Thiện - Fitout Works
Văn Phòng Ngọc Biển Office
Co-IDB – 2018

  • Loại hình: Văn Phòng - Office

  • Tổng diện tích: 2000+m2

Khách hàng / 

AceCook - Kingsmen

Địa Điểm/

Hồ Chí MInh

 

Công việc / 

Thi Công Fitout

Fitout Works

Diện tích / 

2000+m2

Dự Án / 

Văn Phòng

Office

 

Thời gian / 

2018