Classic-Men-Shop-Retail
Classic-Men-Shop-Retail
Classic-Men-Shop-Retail
Classic-Men-Shop-Retail
Classic-Men-Shop-Retail
Classic-Men-Shop-Retail
Classic-Men-Shop-Retail
Classic-Men-Shop-Retail

Thiết Kế Thi Công Nội Thất - Design & Build
Shop - Showroom - Cửa Hàng - Retail

Classic Men Shop - Retail

Dự án Thi Công Hoàn Thiện - Fitout Works
Classic Men Shop
Co-IDB – 2021

  • Loại hình: Fashion - Retail Shop

  • Tổng diện tích: 200+m2

Khách hàng / 

Mr.Chung

Địa Điểm/

Hà Nội

 

Công việc / 

Thi Công Fitout

Fitout Works

Diện tích / 

200+m2

Dự Án / 

Shop

Retail

 

Thời gian / 

2021