top of page

Thiết Kế Thi Công Nội Thất
Căn Hộ Dịch Vụ - Chung Cư Mini

Căn hộ dịch vụ H-Maison - Service Apartment

Dự án Thiết kế thi công nội thất căn hộ dịch vụ H-Maison
Phong cách

  • Modern - Hiện Đại

  • Industrial - Công Nghiệp

  • Indochine - Đông Dương

  • Scadinavian - Bắc Âu

Co-IDB – 2021

  • Loại hình: Tòa nhà căn hộ dịch vụ cao cấp

  • Tổng diện tích: 500+m2

Khách hàng / 
H-Maison

Chung cư/
HCM
 
Công việc / 
Thiết Kế
Design & Build


Phong cách / 
Modern - Hiện Đại
Industrial - Công Nghiệp
Indochine - Đông Dương
Scadinavian - Bắc Âu


Diện tích / 
500+m2
 
Thời gian / 
2021

Thiết kế thi công căn hộ dịch vụ H-Maison
Thiết kế thi công căn hộ dịch vụ H-Maison
Thiết kế thi công chung cư mini H-Maison
Thiết kế thi công chung cư mini H-Maison
Căn hộ dịch vụ phong cách Scadinavian
Căn hộ dịch vụ phong cách Scadinavian
Căn hộ dịch vụ phong cách Bắc âu
Thiết kế căn hộ dịch vụ phong cách scadinavian
Thiết kế căn hộ dịch vụ phong cách scadinavian
Thi công nội thất trọn gói căn hộ dịch vụ
Thi công nội thất trọn gói căn hộ dịch vụ
Thi công nội thất trọn gói căn hộ dịch vụ
Thi công nội thất trọn gói căn hộ dịch vụ
Căn hộ dịch vụ phong cách hiện đại
Căn hộ dịch vụ phong cách hiện đại
Căn hộ dịch vụ phong cách hiện đại
Căn hộ dịch vụ phong cách hiện đại
Thiết kế thi công nội thất căn hộ dịch vụ hiện đại
Thiết kế thi công nội thất căn hộ dịch vụ hiện đại
Thi công nội thất căn hộ hiện đại
Thi công nội thất căn hộ hiện đại
Căn hộ dịch vụ phong cách indochine
Căn hộ dịch vụ phong cách indochine
Căn hộ dịch vụ phong cách đông dương
Căn hộ dịch vụ phong cách đông dương
Thiết kế thi công nội thất căn hộ dịch vụ Indochine
Thiết kế thi công nội thất căn hộ dịch vụ Indochine
Thiết kế thi công nội thất căn hộ dịch vụ Indochine
Thi công nội thất căn hộ Indochine
Căn hộ dịch vụ phong cách Industrial
Căn hộ dịch vụ phong cách Industrial
Căn hộ dịch vụ phong cách công nghiệp
Thiết kế thi công nội thất căn hộ dịch vụ Industrial
Thi công nội thất căn hộ Industrial

CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN

bottom of page