top of page
Thiết kế chung cư Đương đại | Co-IDB
Thiết kế chung cư Đương đại | Co-IDB
Thiết kế chung cư Đương đại | Co-IDB
Thiết kế chung cư Đương đại | Co-IDB
Thiết kế chung cư Đương đại | Co-IDB
Thiết kế chung cư Đương đại | Co-IDB
Thiết kế chung cư Đương đại | Co-IDB
Thiết kế chung cư Đương đại | Co-IDB
Thiết kế chung cư Đương đại | Co-IDB
Thiết kế chung cư Đương đại | Co-IDB
Thiết kế chung cư Đương đại | Co-IDB
Thiết kế chung cư Đương đại | Co-IDB
Thiết kế chung cư Đương đại | Co-IDB
Thiết kế chung cư Đương đại | Co-IDB
Thiết kế chung cư Đương đại | Co-IDB
Thiết kế chung cư Đương đại | Co-IDB
Thiết kế chung cư Đương đại | Co-IDB
Thiết kế chung cư Đương đại | Co-IDB
Thiết kế chung cư Đương đại | Co-IDB
Thiết kế chung cư Đương đại | Co-IDB
Thiết kế chung cư Đương đại | Co-IDB
Thiết kế chung cư Đương đại | Co-IDB
Thiết kế chung cư Đương đại | Co-IDB
Thiết kế chung cư Đương đại | Co-IDB
Thiết kế chung cư Đương đại | Co-IDB

Thiết Kế Nội Thất Chung Cư - Căn Hộ

Căn Hộ Đương Đại Contemporary Style - Wooden Nature

Dự án Thiết kế nội thất chung cư
Phong cách Đương Đại  – Contemporary Style – Wooden Nature
Co-IDB – 2021

  • Loại hình: Chung cư 2 phòng ngủ

  • Tổng diện tích: 88m2

Khách hàng / 

Mr.Minh

Chung cư/

Masteri Thảo Điền 

 

Công việc / 

Thiết Kế & Thi Công

Design & Build

Diện tích / 

88m2

Phong cách/ 

Đương Đại

Contemporary

 

Thời gian / 

2021

bottom of page