top of page

Thiết Kế Thi Công Nội Thất - Design & Build
Show Gallery - Show Units - Penthouse

The Riverin - Sale Gallery - Show Units

Dự án Thi Công Hoàn Thiện Nội Thất - Design & Build
The Riverin Sale Gallery - Show Units
Co-IDB – 2019

  • Loại hình: Sale Gallery - Show Units

  • Tổng diện tích: 1500+m2

Khách hàng / 

HongKongLand - Sunray

Địa Điểm/

Hồ Chí MInh

 

Công việc / 

Thi Công Hoàn Thiện Nội Thất

 ID Finishing

Diện tích / 

1500+m2

Dự Án / 

Sale Gallery

Show Unit

 

Thời gian / 

2019

The Riverin - Sale Gallery
The Riverin - Sale Gallery
The Riverin - Sale Gallery
The Riverin - Sale Gallery
The Riverin - Sale Gallery
The Riverin - Sale Gallery
The Riverin - Sale Gallery
The Riverin - Sale Gallery
The Riverin - Sale Gallery
The Riverin - Sale Gallery
The Riverin - Sale Gallery
The Riverin - Sale Gallery
The Riverin - Sale Gallery
The Riverin - Sale Gallery

CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN

bottom of page