top of page

Thiết Kế Căn Hộ Dịch Vụ Phong cách Muji
- Chung Cư Mini

Căn hộ dịch vụ Jinjoo Home - Service Apartment

Dự án Thiết kế thi công nội thất căn hộ dịch vụ Jinjoo Home

Phong cách

  • Modern - Hiện Đại

  • Muji

  • Tone chủ đạo: Be-Trắng

Co-IDB – 2023

  • Loại hình: Tòa nhà căn hộ dịch vụ cao cấp

  • Tổng diện tích: 500+m2


Chung cư/
HCM
 
Công việc / 
Thiết Kế
Design & Build


Phong cách / 
Modern - Hiện Đại
Muji


Diện tích / 
500+m2
 
Thời gian / 
2023

thiet-ke-can-ho-dich-vu-jinjoo-home
thiet-ke-can-ho-dich-vu-jinjoo-home
thiet-ke-can-ho-dich-vu-jinjoo-home
thiet-ke-can-ho-dich-vu-jinjoo-home
thiet-ke-can-ho-dich-vu-jinjoo-home
thiet-ke-can-ho-dich-vu-jinjoo-home
thiet-ke-can-ho-dich-vu-jinjoo-home
thiet-ke-can-ho-dich-vu-jinjoo-home
thiet-ke-can-ho-dich-vu-jinjoo-home
thiet-ke-can-ho-dich-vu-jinjoo-home
thiet-ke-can-ho-dich-vu-jinjoo-home
thiet-ke-can-ho-dich-vu-jinjoo-home
thiet-ke-can-ho-dich-vu-jinjoo-home
thiet-ke-can-ho-dich-vu-jinjoo-home
thiet-ke-can-ho-dich-vu-jinjoo-home
thiet-ke-can-ho-dich-vu-jinjoo-home
thiet-ke-can-ho-dich-vu-jinjoo-home
thiet-ke-can-ho-dich-vu-jinjoo-home
thiet-ke-can-ho-dich-vu-jinjoo-home

CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN

bottom of page