top of page

Thiết kế nội thất BDS Nghỉ dưỡng hiện đại

Nutmeg Townhouse | Thiết kế nội thất BDS Nghỉ dưỡng
Khu Dự án DE Lagi - Bình Thuận

Dự án Thiết kế Show Unit Sale Gallery - Nhà mẫu hiện đại
Nutmeg Townhouse | Thiết kế nội thất nhà phố
Co-IDB – 2023

  • Loại hình: Nhà phố - Sale Gallery - Show Unit

  • Tổng diện tích: 450m2

Khách hàng / 

Công ty CP Đầu tư 577

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Địa Điểm/

DE Lagi | Bình Thuận

 

Công việc / 

​Thiết kế

Diện tích / 

450 m2

Dự Án / 

Nhà mẫu

Show unit

Thời gian / 

​2023

thiet-ke-phong-khach-nha-mau-thong-tang
thiet-ke-phong-khach-nha-mau-thong-tang
thiet-ke-phong-khach-nha-mau-thong-tang
thiet-ke-phong-khach-nha-mau-thong-tang
thiet-ke-phong-khach-view-bien
thiet-ke-phong-khach-view-bien
thiet-ke-phong-khach-view-bien
thiet-ke-phong-ngu-co-tu-quan-ao
thiet-ke-phong-ngu-rong-rai
thiet-ke-noi-that-phong-ngu-hien-dai
thiet-ke-goc-treo-tranh-trong-phong-ngu
thiet-ke-phong-ngu-master-hien-dai
thiet-ke-phong-ngu-master-hien-dai
thiet-ke-phong-ngu-master-hien-dai
thiet-ke-phong-ngu-master-hien-dai
thiet-ke-bep-nha-mau-hien-dai
thiet-ke-nha-ve-sinh-2-nguoi
thiet-ke-nha-ve-sinh-2-nguoi
thiet-ke-nha-ve-sinh-2-nguoi

CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN

bottom of page