top of page

Thiết kế nội thất nhà liền kề 160m2

Hennessy Townhouse | Thiết kế Nhà liền kề dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

Dự án Thiết kế Show Unit Sale Gallery - Nhà mẫu hiện đại
Hennessy Townhouse | Thiết kế nội thất nhà liền kề
Co-IDB – 2023

  • Loại hình: Nhà liền kề - Sale Gallery - Show Unit

  • Tổng diện tích: 160m2

Khách hàng / 

Công ty Hạ tầng Trung Bộ

Địa Điểm/

Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

 

Công việc / 

​Thiết kế

Diện tích / 

160 m2

Dự Án / 

Nhà mẫu

Show unit

Thời gian / 

​2023

thiet-ke-phong-khach-nha-pho
thiet-ke-phong-bep-nha-pho
thiet-ke-phong-khach-nha-pho
thiet-ke-nha-ve-sinh-hien-dai
thiet-ke-phong-ngu-nha-pho
thiet-ke-nha-lien-ke-hien-dai
thiet-ke-nha-lien-ke-hien-dai
thiet-ke-phong-ngu-nha-pho
thiet-ke-phong-ngu-nha-pho
thiet-ke-nha-lien-ke-hien-dai
thiet-ke-cau-thang-nha-lien-ke
thiet-ke-phong-ngu-nha-pho
thiet-ke-sanh-thang
thiet-ke-phong-ngu-nha-pho
thiet-ke-phong-ngu-nha-pho
thiet-ke-phong-bep-nha-pho
thiet-ke-phong-bep-nha-pho
thiet-ke-phong-khach-nha-pho
thiet-ke-phong-ngu-nha-pho

CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN

bottom of page