top of page

​Thiết kế nội thất nhà thông tầng hiện đại

Golden Gin Townhouse | Thiết kế Nhà thông tầng
Khu dự án DE Lagi - Bình Thuận

Dự án Thiết kế Show Unit Sale Gallery - Nhà thông tầng hiện đại
Golden GinTownhouse | Thiết kế nội thất nhà liền kề
Co-IDB – 2023

  • Loại hình: Nhà thông tầng - Sale Gallery - Show Unit

  • Tổng diện tích: 450m2

Khách hàng / 

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM

Địa Điểm/

DE Lagi - Bình Thuận

 

Công việc / 

​Thiết kế

Diện tích / 

450 m2

Dự Án / 

Nhà mẫu

Show unit

Thời gian / 

​2023

thiet-ke-phong-khach-thong-tang
thiet-ke-phong-khach-thong-tang
thiet-ke-phong-khach-thong-tang
thiet-ke-phong-bep-nha-pho-hien-dai
thiet-ke-phong-bep-nha-pho-hien-dai
thiet-ke-phong-bep-nha-pho-hien-dai
thiet-ke-phong-ngu-nha-pho-hien-dai
thiet-ke-phong-ngu-nha-pho-hien-dai
thiet-ke-phong-ngu-nha-pho-hien-dai
thiet-ke-phong-ngu-nha-pho-hien-dai
thiet-ke-phong-ngu-nha-pho-hien-dai
thiet-ke-phong-ngu-nha-pho-hien-dai
thiet-ke-phong-ngu-nha-pho-hien-dai
thite-ke-nha-ve-sinh
thiet-ke-phong-thay-do
thite-ke-nha-ve-sinh
thiet-ke-ho-boi-nha-pho

CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN

bottom of page