top of page

Thiết kế Show Unit - Nhà mẫu tone xám trắng

Danno Villa | Nhà mẫu dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

Dự án Thiết kế Show Unit Sale Gallery - Nhà mẫu hiện đại
Danno Villa | Sơn Tịnh Sale Gallery Show Unit
Co-IDB – 2023

  • Loại hình: Nhà mẫu - Sale Gallery - Show Unit

  • Tổng diện tích: 490m2

Khách hàng / 

Công ty Hạ tầng Trung Bộ

Địa Điểm/

Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

 

Công việc / 

​Thiết kế

Diện tích / 

490 m2

Dự Án / 

Nhà mẫu

Show unit

 

Thời gian / 

​2023

thiet-ke-phong-khach-nha-mau-tone-trang-xam
thiet-ke-phong-khach-nha-mau-tone-trang-xam
thiet-ke-phong-khach-nha-mau-tone-trang-xam
thiet-ke-phong-khach-nha-mau-tone-trang-xam
thiet-ke-phong-khach-nha-mau-tone-trang-xam
thiet-ke-phong-khach-nha-mau-tone-trang-xam
thiet-ke-phong-an-nha-mau-tone-trang-xam
thiet-ke-phong-an-nha-mau-tone-trang-xam
thiet-ke-phong-an-nha-mau-tone-trang-xam
thiet-ke-phong-ve-sinh-nha-mau-tone-trang-xam
thiet-ke-cau-thang-nha-mau-hien-dai
thiet-ke-phong-ve-sinh-nha-mau-tone-trang-xam
thiet-ke-phong-ngu-tone-trang-xam
thiet-ke-phong-ngu-tone-trang-xam
thiet-ke-phong-ngu-tone-trang-xam
thiet-ke-phong-ngu-tone-trang-xam
thiet-ke-phong-ve-sinh-nha-mau-tone-trang-xam
thiet-ke-phong-ngu-tone-trang-xam
thiet-ke-phong-ngu-tone-trang-xam
thiet-ke-phong-ngu-tone-trang-xam
thiet-ke-phong-ngu-tone-trang-xam
thiet-ke-phong-ngu-tone-trang-xam
thiet-ke-phong-ngu-tone-trang-xam
thiet-ke-phong-ngu-tone-trang-xam
thiet-ke-phong-ngu-tone-trang-xam
thiet-ke--nha-mau-tone-trang-xam
thiet-ke-nha-1-tang-hien-dai
thiet-ke-nha-1-tang-hien-dai
thiet-ke-nha-1-tang-hien-dai

CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN

bottom of page