top of page

Thiết Kế Thi Công Nội Thất - Design & Build
Coffee Shop - Café

Hiden Forest Coffee Shop - Retail

Dự án Thiết Kế Thi Công - Design & Build
Hiden Forest Coffee Shop
Co-IDB – 2020

  • Loại hình: Coffee - Retail Shop

  • Tổng diện tích: 300+m2

Khách hàng / 

Ms.Jenny

Địa Điểm/

Hồ Chí MInh

 

Công việc / 

Thiết Kế Thi Công

Design & Build

Diện tích / 

300+m2

Dự Án / 

Coffee

Retail

 

Thời gian / 

2020

bottom of page