top of page
Mediterranean-Restaurant
Mediterranean-Restaurant
Mediterranean-Restaurant
Mediterranean-Restaurant
Mediterranean-Restaurant
Mediterranean-Restaurant
Mediterranean-Restaurant
Mediterranean-Restaurant

Khách hàng / 

Ms.Linh

Địa Điểm/

Hồ Chí MInh

 

Công việc / 

Thi Công Hoàn Thiện Nội Thất

Furniture & Fitout Works

Diện tích / 

500+m2

Dự Án / 

Nhà Hàng

Restaurant

 

Thời gian / 

2021

Thiết Kế Thi Công Nội Thất - Design & Build
Nhà Hàng  - Restaurant - F&B

Mediterranean Restaurant

Dự án Thi Công Hoàn Thiện - Fitout Works
Mediterranean Restaurant
Co-IDB – 2021

  • Loại hình: Nhà Hàng - Restaurant

  • Tổng diện tích: 500+m2

bottom of page