top of page

Thiết Kế Thi Công Văn Phòng hơn 200 m2
Office Design & Build

Thi công Cải tạo Văn Phòng COFCO

Dự án Thi Công Hoàn Thiện - Fitout Works
Văn Phòng COFCO - COFCO Office
Co-IDB – 2023

  • Loại hình: Văn Phòng - Office

  • Tổng diện tích: 212m2

Khách hàng / 

COFCO

Địa Điểm/

HD Tower

Công việc / 

Design & Build

Diện tích / 

212m2

Dự Án / 

Văn Phòng

Office

 

Thời gian / 

2023

thiet-ke-quay-le-tan-van-phong
thiet-ke-van-phong-cofco
thiet-ke-van-phong-cofco
thiet-ke-van-phong-cofco
thiet-ke-van-phong-cofco
thiet-ke-van-phong-cofco
thiet-ke-van-phong-cofco
thiet-ke-van-phong-cofco
thiet-ke-van-phong-cofco
thiet-ke-van-phong-cofco
thiet-ke-van-phong-cofco
thiet-ke-van-phong-cofco
thiet-ke-van-phong-cofco
thiet-ke-van-phong-cofco
thiet-ke-van-phong-cofco
thiet-ke-van-phong-cofco
thiet-ke-van-phong-cofco
thiet-ke-van-phong-cofco
thiet-ke-van-phong-cofco
thiet-ke-van-phong-cofco
thiet-ke-van-phong-cofco
thiet-ke-van-phong-cofco
thiet-ke-van-phong-cofco
thiet-ke-van-phong-cofco
thiet-ke-van-phong-cofco
thiet-ke-van-phong-cofco

CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN

bottom of page