top of page

Thiết Kế Thi Công Văn Phòng
Office Design & Build

Văn Phòng Rồng Việt CN Vũng Tàu

Dự án Thi Công Hoàn Thiện - Fitout Works
Co-IDB – 2021

  • Loại hình: Văn Phòng - Office

  • Tổng diện tích: >300m2

Khách hàng / 

Rồng Việt

Địa Điểm/

Vũng Tàu

 

Công việc / 

Thi Công Fitout

Fitout Works

Diện tích / 

>300m2

Dự Án / 

Văn Phòng

Office

 

Thời gian / 

2021

Rồng Riệt Office - CN Vũng Tàu | Co-Interior design and build
Rồng Riệt Office - CN Vũng Tàu | Co-Interior design and build
Rồng Riệt Office - CN Vũng Tàu | Co-Interior design and build
Rồng Riệt Office - CN Vũng Tàu | Co-Interior design and build
Rồng Riệt Office - CN Vũng Tàu | Co-Interior design and build
Rồng Riệt Office - CN Vũng Tàu | Co-Interior design and build
Rồng Riệt Office - CN Vũng Tàu | Co-Interior design and build
Rồng Riệt Office - CN Vũng Tàu | Co-Interior design and build
Rồng Riệt Office - CN Vũng Tàu | Co-Interior design and build
Rồng Riệt Office - CN Vũng Tàu | Co-Interior design and build
Rồng Riệt Office - CN Vũng Tàu | Co-Interior design and build
Rồng Riệt Office - CN Vũng Tàu | Co-Interior design and build
Rồng Riệt Office - CN Vũng Tàu | Co-Interior design and build
Rồng Riệt Office - CN Vũng Tàu | Co-Interior design and build
Rồng Riệt Office - CN Vũng Tàu | Co-Interior design and build
Rồng Riệt Office - CN Vũng Tàu | Co-Interior design and build
Rồng Riệt Office - CN Vũng Tàu | Co-Interior design and build
Rồng Riệt Office - CN Vũng Tàu | Co-Interior design and build
Rồng Riệt Office - CN Vũng Tàu | Co-Interior design and build
Rồng Riệt Office - CN Vũng Tàu | Co-Interior design and build

​CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN

bottom of page