top of page

RECRUITMENT

Trợ Lý Giám Đốc Dự án - Assistant Project Director

Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Quảng lý Cung Ứng - Procurement Management

Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Trưởng Phòng Thiết Kế - Design Management

Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Quản Lý Dự Án - Project Management

Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Nhân Viên Kinh Doanh - Sale

Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

bottom of page