top of page

Nhân Viên Kinh Doanh - Sale

Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Type: 

Full Time

Quantity: 

3

The deadline for submission:

11:00:00 31 tháng 12, 2021

JOB DESCRIPTION

  1. Sale dự án thiết kế thi công chung cư căn hộ

  2. Tìm, tiếp cận, khai thác các nguồn thông tin đầu vào là khách hàng tiềm năng của Co-IDB từ các nhà tư vấn, các đối tác chiến lược như : quản lý tòa nhà, nguồn database khách hàng công ty….

  3. Tham gia nghiên cứu đề xuất điều chỉnh chiến lược thị trường mục tiêu 

  4. Tham gia phỏng vấn khảo sát thị trường và khách hàng

REQUEST

  • Khả năng giao tiếp, kết nối và xây dựng mối quan hệ với khách hàng

  • Khả năng về digital marketing, quảng cáo, tìm kiếm và gia tăng khách hàng tiềm năng

  • Kinh nghiệm làm việc vị trí kinh doanh/ thiết kế tại các công ty nội thất, xây dựng

WORKING TIME

Mon - Sat : ​9:00 - 6:00
Lunch break time: 12:00 - 13:00

bottom of page