Flatto.D7-Coffee-Lounge
Flatto.D7-Coffee-Lounge
Flatto.D7-Coffee-Lounge
Flatto.D7-Coffee-Lounge
Flatto.D7-Coffee-Lounge
Flatto.D7-Coffee-Lounge
Flatto.D7-Coffee-Lounge
Flatto.D7-Coffee-Lounge

Thiết Kế Thi Công Nội Thất - Design & Build
Lounge - Coffee - Restaurant - Nhà Hàng

Flatto Coffee & Lounge

Dự án Thi Công Hoàn Thiện Nội Thất - Furniture l Fitout Works
Flatto Coffee & Lounge
Co-IDB – 2020

  • Loại hình: Coffee & Lounge - Retail Shop

  • Tổng diện tích: 300+m2

Khách hàng / 

Ms.Sara

Địa Điểm/

Hồ Chí MInh

 

Công việc / 

Thi Công Hoàn Thiện Nội Thất

Furniture & Fitout Works

Diện tích / 

300+m2

Dự Án / 

Coffee & Lounge

Retail

 

Thời gian / 

2020