Mai-Coffee-Shop
Mai-Coffee-Shop
Mai-Coffee-Shop
Mai-Coffee-Shop
Mai-Coffee-Shop
Mai-Coffee-Shop
Mai-Coffee-Shop
Mai-Coffee-Shop
Mai-Coffee-Shop
Mai-Coffee-Shop
Mai-Coffee-Shop
Mai-Coffee-Shop
Mai-Coffee-Shop
Mai-Coffee-Shop
Mai-Coffee-Shop
Mai-Coffee-Shop
Mai-Coffee-Shop
Mai-Coffee-Shop
Mai-Coffee-Shop
Mai-Coffee-Shop
Mai-Coffee-Shop
Mai-Coffee-Shop
Mai-Coffee-Shop
Mai-Coffee-Shop

Khách hàng / 

Ms.Mai

Địa Điểm/

Hồ Chí MInh

 

Công việc / 

Thi Công Fitout

Fitout Works

Diện tích / 

300+m2

Dự Án / 

Coffee

Retail

 

Thời gian / 

2021

Thiết Kế Thi Công Nội Thất - Design & Build
Coffee Shop - Café - Restaurant - F&B

Mai Coffee Shop - Retail

Dự án Thi Công Hoàn Thiện - Fitout Works
Mai Coffee Shop
Co-IDB – 2021

  • Loại hình: Coffee - Retail Shop

  • Tổng diện tích: 300+m2