Khách hàng / 

Mitek - Vertical

Địa Điểm/

Hồ Chí MInh

 

Công việc / 

Thiết Kế Thi Công

Hoàn Thiện Nội Thất

Interior Design & Build

Diện tích / 

7000+m2

Dự Án / 

Văn Phòng

Office

 

Thời gian / 

2022

Thiết Kế Thi Công Văn Phòng
Office Interior Design & Build

Mitek 2 Office - D7 HCM

Dự án Thi Công Hoàn Thiện - Fitout Works & MEP
Văn Phòng Mitek 2 Office
Co-IDB – 2022

  • Loại hình: Văn Phòng - Office

  • Tổng diện tích: 7000+m2