top of page

Thiết Kế Thi Công Văn Phòng
Office Design & Build

Văn Phòng Ngọc Biển Office

Dự án Thi Công Hoàn Thiện - Fitout Works
Văn Phòng Ngọc Biển - Ngoc Bien Office
Co-IDB – 2020

  • Loại hình: Văn Phòng - Office

  • Tổng diện tích: 300m2

Khách hàng / 

Ngọc Biển

Địa Điểm/

Hồ Chí MInh

 

Công việc / 

Thi Công Fitout

Fitout Works

Diện tích / 

300m2

Dự Án / 

Văn Phòng

Office

 

Thời gian / 

2020

Ngoc-Bien-Office
Ngoc-Bien-Office
Ngoc-Bien-Office
Ngoc-Bien-Office
Ngoc-Bien-Office
Ngoc-Bien-Office
Ngoc-Bien-Office
Ngoc-Bien-Office
Ngoc-Bien-Office
Ngoc-Bien-Office

CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN