Vista Verde Penthouse
Vista Verde Penthouse
Vista Verde Penthouse
Vista Verde Penthouse
Vista Verde Penthouse
Vista Verde Penthouse
Vista Verde Penthouse
Vista Verde Penthouse
Vista Verde Penthouse
Vista Verde Penthouse
Vista Verde Penthouse
Vista Verde Penthouse
Vista Verde Penthouse
Vista Verde Penthouse
Vista Verde Penthouse
Vista Verde Penthouse
Vista Verde Penthouse
Vista Verde Penthouse
Vista Verde Penthouse
Vista Verde Penthouse
Vista Verde Penthouse
Vista Verde Penthouse
Vista Verde Penthouse

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Thiết Kế Thi Công Nội Thất - Design & Build
Show Gallery - Show Units - Penthouse

Vista Verde Penthouse - Show Unit

Dự án Thi Công Hoàn Thiện - Fitout Works
Vista Verde Penthouse - Show Unit
Co-IDB – 2019

  • Loại hình: Penthouse - Show Unit

  • Tổng diện tích: 400+m2

Khách hàng / 

CapitalLand - DB+

Địa Điểm/

Hồ Chí MInh

 

Công việc / 

Thi Công Hoàn Thiện

 Fitout Works

Diện tích / 

400+m2

Dự Án / 

Penthouse

Show Unit

 

Thời gian / 

2019