top of page

Thiết Kế Thi Công Văn Phòng
Office Design & Build

SMS Office - HCM

Dự án Thi Công Hoàn Thiện - Fitout Works
Văn Phòng SMS Office


Co-IDB – 2021

  • Loại hình: Văn Phòng - Office

  • Tổng diện tích: 400+m2

  • ​Địa điểm: PV Gas Building HCM

Khách hàng / 

SMS

Địa Điểm/

Hồ Chí Minh

 

Công việc / 

ID Works

Diện tích / 

440 m2

Dự Án / 

Văn Phòng

Office

 

Thời gian / 

2021

thiet-ke-noi-that-van-phong-sms
thiet-ke-noi-that-van-phong-sms
thiet-ke-noi-that-van-phong-sms
thiet-ke-noi-that-van-phong-sms
thiet-ke-noi-that-van-phong-sms
thiet-ke-noi-that-van-phong-sms
thiet-ke-noi-that-van-phong-sms
thiet-ke-noi-that-van-phong-sms
thiet-ke-noi-that-van-phong-sms
thiet-ke-noi-that-van-phong-sms
thiet-ke-noi-that-van-phong-sms
thiet-ke-noi-that-van-phong-sms
thiet-ke-noi-that-van-phong-sms

​CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN

bottom of page