top of page

TUYỂN DỤNG

Trợ Lý Giám Đốc Dự án - Assistant Project Director

Tân Phú, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Quảng lý Cung Ứng - Procurement Management

Tân Phú, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Trưởng Phòng Thiết Kế - Design Management

Tân Phú, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Quản Lý Dự Án - Project Management

Tân Phú, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Nhân Viên Kinh Doanh - Sale

Tân Phú, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

bottom of page