Urban-Coffee-Shop
Urban-Coffee-Shop
Urban-Coffee-Shop
Urban-Coffee-Shop
Urban-Coffee-Shop
Urban-Coffee-Shop

Thiết Kế Thi Công Nội Thất - Design & Build
Coffee Shop - Retail F&B

Urban Coffee Shop - Retail

Dự án Thi Công Hoàn Thiện - Fitout Works
Urban Coffee Shop
Co-IDB – 2021

  • Loại hình: Coffee - Retail Shop

  • Tổng diện tích: 250+m2

Khách hàng / 

Mr.An

Địa Điểm/

Hồ Chí MInh

 

Công việc / 

Thi Công Hoàn Thiện Nội Thất

Furniture & Fitout Works

Diện tích / 

250+m2

Dự Án / 

Coffee

Retail

 

Thời gian / 

2021