top of page
Dự Án Co-IDB
thiết kế thi công nội thất co-idb

DỰ ÁN CO-IDB PROJECTS

  • Chia sẻ các dự án tiêu biểu được thực hiện bởi Đội ngũ Co-IDB.

  • Xuyên suốt sứ mệnh kiến tạo nên các không gian sống cho khách hàng, Co-IDB luôn coi từng dự án như những đứa con tinh thần và mong muốn mang đến các sản phẩm - công trình với chất lượng tốt nhất dành cho khách hàng của mình.

VĂN PHÒNG | KHÔNG GIAN LÀM VIỆC