top of page

Thiết kế Show Unit - Nhà mẫu hiện đại

Russo Town House | DE Lagi

Dự án Thiết kế Show Unit Sale Gallery - Nhà mẫu hiện đại
Russo Town House | DE Lagi Show Unit
Co-IDB – 2023

  • Loại hình: Nhà mẫu - Sale Gallery - Show Unit

  • Tổng diện tích: 540m2

Khách hàng / 

Công ty CP Đầu tư 577

Địa Điểm/

DE Lagi - Bình Thuận

 

Công việc / 

​Thiết kế

Diện tích / 

540 m2

Dự Án / 

Nhà mẫu

Show unit

 

Thời gian / 

​2023

thiet-ke-phong-khach-villa-nha-mau
thiet-ke-phong-khach-villa-nha-mau
thiet-ke-phong-khach-villa-nha-mau
thiet-ke-phong-khach-villa-nha-mau
thiet-ke-phong-bep-villa-nha-mau-2
thiet-ke-phong-bep-villa-nha-mau-2
thiet-ke-phong-bep-villa-nha-mau-2
thiet-ke-phong-bep-villa-nha-mau-2
thiet-ke-phong-khach-villa-nha-mau
thiet-ke-phong-khach-villa-nha-mau
thiet-ke-phong-khach-villa-nha-mau
thiet-ke-phong-bep-villa-nha-mau-2
thiet-ke-phong-bep-villa-nha-mau-2
thiet-ke-phong-ngu-master-2
thiet-ke-phong-bep-villa-nha-mau-2
thiet-ke-phong-bep-villa-nha-mau-2
thiet-ke-phong-ngu-master-2
thiet-ke-nha-mau-hien-dai
thiet-ke-phong-bep-villa-nha-mau-2
thiet-ke-phong-bep-villa-nha-mau-2
thiet-ke-nha-mau-hien-dai
thiet-ke-nha-mau-hien-dai
thiet-ke-phong-ngu-master-2
thiet-ke-phong-ngu-master-2

CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN

bottom of page