top of page

Thiết Kế Nội Thất Villa - Biệt Thự

Villa Hiện Đại - Tropical Modern Villa

Dự án Thiết kế Thi Công Hoàn thiện Nội Thất - Design & Build
Villa Hiện Đại - Tropical Modern Villa
Co-IDB – 2020

  • Loại hình: Villa

  • Tổng diện tích: 432m2